Wednesday, July 27, 2011

JENIS-JENIS JiN

Sama seperti manusia Jin juga terdiri dari pada berbagai jenis atau bangsa, antara yang tersohor ialah :-

1. Iblis Bapa dan pujaan kepada semua jenis Jin, Iblis dan Syaitan..
2. Asy-Syaitan Syaitan-syaitan
3.  Al-Maraddah Peragu-peragu ( pewas-was )
4.  Al-Afrit Penipu-penipu
5. Al-A’waan Pelayan-pelayan
6.  Al-Tayyaaruun Penerbang-penerbang
7.  Al-Ghawwaasuun Penyelam-penyelam
8.  At-Tawaabi Pengikut-pengikut ( pengekor )
9.  Al-Qurana Pengawan-pengawan
10.  Al-Ummaar Pemakmur.

No comments:

Post a Comment